هر چه کنی بکن  با صدای استاد شجریان

هر چه کنی بکن با صدای استاد شجریان

هر چه کنی بکن آواز : محمدرضا شجریان آهنگ : محمدرضا لطفی نی : عبدالنقی افشارنیا تنبک : همایون شجریان شعر : شوریده شیرازی

1398/7/7

55

نظرات خود را با ما در میان بگذارید