سقا

سقا

ویژه برنامه محرم در سینه ی ما نیست به جز درد، عمو! افتاده فرات دست نامرد، عمو! سوزاند عطش گلوی ما را اما ما آب نخواستیم، برگرد عمو!

1398/6/19

160

نظرات خود را با ما در میان بگذارید